POBOS - Traumazorg, Sociale dienst, EAP, re-integratie, talk about it

PTS - POBOS TRAUMA SCAN

Impact of Event Scale - Revised (IES-R)

Hieronder staat een lijst met moeilijkheden en negatieve gevoelens die mensen kunnen ervaren na een ingrijpende gebeurtenis. Geef voor ieder van deze uitspraken in welke mate deze de afgelopen zeven dagen op jou van toepassing was met betrekking tot die traumatische gebeurtenis.

Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Iedere herinnering aan de gebeurtenis bracht opnieuw de emoties van toen naar boven
Ik had moeilijkheden om door te slapen
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Andere gebeurtenissen deden me eraan denken
Ik voelde me ongerust en geïrriteerd
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Ik trachtte om me niet op te winden wanneer ik er aan dacht of wanneer ik er aan herinnerd werd
Ik dacht er aan, zelfs wanneer ik dat niet wou
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Ik had de indruk dat het nooit gebeurd was of dat het niet reëel was
Ik vermeed alles wat me er aan kon herinneren
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Beelden van het voorval kwamen voortdurend in mij op
Ik was zeer nerveus en snel opgewonden
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Ik heb getracht er niet aan te denken
Ik was er mij van bewust dat ik nog erg gevoelig was met betrekking tot het voorval, maar ik kon er weinig met aanvangen
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Mijn gevoelens zijn als het ware verdoofd of afgevlakt
Ik betrap mij er op dat ik me gedraag alsof ik me net voel als toen
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Ik kon moeilijk de slaap vatten
Ik heb periodes van sterke emoties gevoeld met betrekking tot de gebeurtenis
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Ik probeerde de gebeurtenis uit mijn geheugen te wissen
Ik had het moeilijk om me te concentreren
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Herinneringen aan de gebeurtenis leidden tot fysieke reacties, zoals kortademigheid, zweten, beklemmend gevoel in de borst, of misselijkheid
Ik heb er over gedroomd
Helemaal nietEen beetjeGemiddeldRegelmatigZeer veel
Ik was extra aandachtig en op mijn hoede
Ik probeerde er niet over te praten

SCORES: deze vragenlijst is louter een screening tool en GEEN diagnostische test. Voor een volledige diagnosestelling is bijkomend onderzoek door een arts of klinisch psycholoog nodig. De score geeft dus enkel een indicatie aan van de mogelijke aanwezigheid van een posttraumatische stress-stoornis.