POBOS - Traumazorg, Sociale dienst, EAP, re-integratie, talk about it

Meer nodig dan een pleister?Je was slachtoffer van een arbeidsongeval en je voelt je sindsdien niet zo goed meer in je vel. De confrontatie met een agressiesituatie, een ongeval of een andere ingrijpende gebeurtenis kan lang na de feiten nog nazinderen en sporen nalaten. Ermee bezig blijven, angstiger zijn, een gevoel van vermoeidheid, een verhoogde prikkelbaarheid en concentratieverlies, … zijn maar een greep uit de mogelijke gewaarwordingen die je kan ervaren.

Praten over wat je hebt meegemaakt en voelt, kan helpen. De onprettige reacties die je nu ervaart, zijn volkomen normaal. Het zijn dus normale reacties na een abnormale gebeurtenis!

Soms kun je de negatieve ervaringen geen plaats geven en is bijkomende professionele hulp aangewezen. Hier kan POBOS een belangrijke rol spelen voor jou.


Hoe kan POBOS je helpen?

Als je meer nodig hebt dan enkel een pleister op de wonde, kan POBOS je psychologische ondersteuning aanbieden. Deze psychotherapie bestaat uit maximum vijf begeleidingsgesprekken die doorgaan in het kabinet van een psycholoog in jouw buurt. Deze psycholoog is uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim en werkt met de grootste discretie.

Wie draagt de kosten?

POBOS streeft er naar om de kosten van de psychologische begeleiding voor jou tot een absoluut minimum te herleiden. De kosten worden zoveel als mogelijk verhaald op je werkgever en eventueel op de arbeidsongevallenverzekeraar.

Indien je wordt doorverwezen naar een andere hulpverstrekker dan POBOS, raden we je aan de mogelijke kosten vooraf op te vragen bij deze hulpverstrekker. Je kan dan nog zelf beslissen of je al dan niet op het hulpaanbod ingaat.

Klik hier en ontdek of je werkgever de welzijnsdiensten van POBOS al aanbiedt. Indien je werkgever niet voorkomt op de lijst van bedrijven / organisaties, kun je uiteraard beroep doen op POBOS, door de onderstaande procedure te volgen (zie ‘Hoe kan ik hulp vragen?’).

Hoe kan ik hulp vragen?

Je kunt hier meteen doorklikken en via www.poboslink.be een hulpaanvraag indienen.

Voordat POBOS een psychotherapie kan opstarten, wordt eerst contact opgenomen met je werkgever (de contactpersoon die je zelf hebt opgegeven bij het invullen van de hulpaanvraag).

Je werkgever moet akkoord gaan met de kosten van de begeleiding die POBOS voor jou organiseert. Indien je werkgever akkoord is, dan zorgt POBOS voor een eerste psychotherapeutisch gesprek bij een psycholoog binnen de drie werkdagen (tenzij je een ander tijdstip overeenkomt met de POBOS-psycholoog).

Indien je werkgever niet wenst in te gaan op het voorstel, zorgt POBOS voor een gepaste doorverwijzing. We helpen je dus zeker verder!

Je kunt ook steeds terecht bij je huisarts of bel voor bijkomende inlichtingen naar het gratis nummer 0800/20 6 20 (tijdens de kantooruren).