POBOS - Traumazorg, Sociale dienst, EAP, re-integratie, talk about it

De samenwerking tussen
DOMUS MEDICA en POBOSU bent huisarts en lid van Domus Medica. Het partnership tussen Domus Medica en POBOS biedt u de mogelijkheid om patiënten die het slachtoffer werden van een arbeidsongeval door te verwijzen zodat ze op korte termijn een psychologische begeleiding (psychotherapie) kunnen krijgen. Hierna leest u alle bijkomende informatie over de samenwerking tussen Domus Medica en POBOS.


1. Voordelen voor de huisartsen(kring)

  • De huisarts kan via ‘POBOSlink.be’ een aanvraag tot interventie formuleren door middel van een eenvoudig aanvraagdocument;
  • Geen wachttijden voor de patiënt! POBOS garandeert de opstart van de psychologische begeleiding binnen de 3 werkdagen na de schriftelijke aanvaarding door de werkgever (tenzij anders overeengekomen met de betrokken patiënt);
  • Een gestructureerde feedback van de eigen dossiers is voor de huisarts permanent beschikbaar op ‘POBOSlink.be’;
  • POBOS biedt een workshop (max 1,5 uur) aan via de huisartsenkringen om de werking, de meerwaarde en de mogelijkheden van de dienstverlening aangeboden door POBOS uit te leggen;
  • POBOS stelt een affiche ‘Meer nodig dan een pleister?’ ter beschikking die de huisarts naar eigen goeddunken bijvoorbeeld in de wachtruimte kan aanbrengen;


  • De huisarts kan te allen tijde POBOS contacteren via info@pobos.be – 0800/20 6 20 voor bijkomende informatie betreffende een eigen dossier, het wijzigen van persoonlijke gegevens, het bijbestellen van de gratis affiches, het organiseren van een workshop, ...

2. Wie betaalt de kosten van de psychologische begeleiding?

POBOS streeft er naar om de kosten van de psychologische begeleiding voor de betrokken patiënt tot een absoluut minimum te herleiden. De kosten worden zoveel als mogelijk verhaald op de werkgever van de patiënt en eventueel op de arbeidsongevallenverzekeraar.

3. Diensten en criteria die het onderwerp vormen van de samenwerking

Het betreft ‘traumazorg – psychologische begeleiding’ voor alle patiënten die het slachtoffer werden van een arbeidsongeval, waarvoor de werkgever een aangifte heeft gedaan bij de arbeidsongevallenverzekeraar. De werkgever dient zich akkoord te verklaren met de opstart van de begeleiding. Indien deze basisvoorwaarden ontbreken en bijgevolg de traumabegeleiding niet kan worden opgestart door POBOS, zal POBOS zorgdragen van een doorverwijzing, zodat de betrokken patiënt in ieder geval een oplossing aangereikt krijgt.

4. Hoe een patiënt doorverwijzen naar POBOS?

Stap 1. Surf naar www.domusmedica.be
Stap 2. Klik op ‘aanmelden’:
- gebruikersnaam = uw RIZIV-nummer
- wachtwoord (basiswachtwoord = wijzig_mij)
Stap 3. Klik in het suggestiemenu op ‘toegang POBOS’
Stap 4. Klik op ‘Naar POBOS’ -> u komt automatisch op www.poboslink.be

Nadat u zich een eerste keer via deze 4 stappen heeft aangemeld op www.poboslink.be, kunt u voor de volgende aanmeldingen onmiddellijk via www.poboslink.be een nieuw dossier aanmaken of uw geregistreerde dossiers raadplegen.