POBOS - Traumazorg, Sociale dienst, EAP, re-integratie, talk about it

Over Pobos

POBOS profileert zich sinds 1990 als het toonaangevend adviescentrum voor welzijnszorg in organisaties.

Dankzij een nationaal netwerk van om en bij de 110 ervaren psychologen / psychotherapeuten en een professioneel team van maatschappelijk assistenten, biedt POBOS een uniek gamma van diensten aan met als doel het welzijn van mensen op de werkvloer en in de privé-sfeer te verbeteren.

POBOS is een geregistreerde handelsnaam en maakt integraal deel uit van Amegau BVBA.

Naast de freelancers die, afhankelijk van de aard van het project of de opdracht, breed inzetbaar zijn, telt POBOS zes vaste medewerkers.


Traumazorg Sociale Dienst Employee Assistance Program Talk about it

Traumazorg

Het activiteitengebied ‘Traumazorg’ voorziet een (crisis)opvang en begeleiding van slachtoffers van traumatische gebeurtenissen, zoals een (gewapende) overval, een inbraak, een arbeidsongeval, een brand, een verkeersongeval, zelfdoding, … Deze traumatische gebeurtenissen zijn werkgerelateerde incidenten.
Lees meer

Sociale Dienst

Het activiteitengebied ‘Sociale dienst’ voorziet hulp en steun in het kader van psycho – medico – sociale problemen (relatie – en/of gezinsproblemen, echtscheiding, ziekte, zelfmoord, …), financiële problemen, geschillen, overlijden, verslaving (drugs, alcohol, medicatie), sociale wetgeving en familiaal recht.
Lees meer

Employee Assistance Program

Het activiteitengebied ‘Employee Assistance Program E.A.P.’ voorziet enerzijds begeleiding en individuele coaching in het kader van onder meer stress, ziekteverzuim, (gedwongen) loopbaanonderbreking, burn-out, conflicten, bedrijfssluiting, …, en anderzijds steun en advies aan slachtoffers van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Lees meer

Talk About It

U bent geconfronteerd met een ernstige gebeurtenis en wenst hierover met een professionele hulpverlener te praten?
Ontdek via www.elfnulelf.be of uw bedrijf / organisatie / beroepsfederatie de welzijnsdiensten van POBOS aanbiedt en welke procedure u hierbij dient te volgen.
Lees meer


Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

POBOS steunt projecten en initiatieven die zich richten op de ontwikkeling van mensen, bij voorkeur van jongeren.

School zonder pestenFonds Jan Filliers

scroll

Traumazorg

De zaken gaan goed, de mensen werken prettig met elkaar, kortom, er is geen vuiltje aan de lucht. Tot dat er een voorval plaatsvindt dat een immense impact heeft op de betrokken medewerkers. Het normale werkritme wordt ruw verstoord. Het kan in elke organisatie gebeuren.

Het overlijden van een collega, een arbeidsongeval, een (gewapende) overval, agressie op het werk, een brand, een inbraak, (collectief) ontslag, sluiting van vestigingen of verkoopspunten, sociale conflicten, het zijn allemaal gebeurtenissen die soms kunnen leiden tot een psychotrauma. Op zo’n moment is gestructureerde en professionele hulp meestal noodzakelijk. Het is dus belangrijk vooraf op de hoogte te zijn van de manier waarop u het beste kunt omgaan met crisissituaties. Want wie nu nadenkt over mogelijke maatregelen, gaat straks gemakkelijker om met de eventuele zakelijke en psychische gevolgen.

Stressreacties als gevolg van een schokkende of traumatische gebeurtenis kunnen dagen, weken en zelfs maanden voortduren. Ze kunnen slachtoffers ernstig hinderen in hun functioneren. Om hen gericht te ondersteunen bij de verwerking van ingrijpende ervaringen, biedt POBOS een uitgebreid hulpverleningsprogramma aan.

POBOS-urgentieteam

POBOS stelt een gratis nood oproepnummer ter beschikking dat alle interventie oproepen registreert en behandelt (24 uur / 7 dagen).
Na de registratie van een noodoproep stelt het coördinatiecentrum van POBOS een lokale urgentiepsycholoog aan die een afspraak maakt met de betrokkene(n) voor een eerste opvanggesprek dat binnen de 3 uur plaatsvindt.

Crisisinterventie

POBOS stelt een gratis nood oproepnummer ter beschikking dat alle interventie oproe­pen registreert en behandelt (24 uur / 7 dagen).
Na de registratie van een noodoproep stelt het coördinatiecentrum van POBOS een lokale traumapsycholoog aan die een afspraak maakt met de betrokkene(n) voor een eerste opvanggesprek dat binnen de 24 uur plaatsvindt.

Psychotherapie

POBOS stelt een gratis nood oproepnummer ter beschikking dat alle interventie oproe­pen registreert en behandelt (24 uur / 7 dagen). Na de registratie van een noodoproep stelt het coördinatiecentrum van POBOS een lokale psycholoog / psychotherapeut aan die een afspraak maakt met de betrokkene(n) voor een eerste opvanggesprek dat binnen de drie werkdagen plaatsvindt nadat de noodoproep is geregistreerd.

TRAUMAZORG - Re-integratie is het resultaat

In het kader van traumabegeleiding is re-integratie geen doel op zich, maar een gewenst resultaat.

Dankzij een snelle interventie wordt het slachtoffer van een traumatische gebeurtenis professioneel en doeltreffend geholpen in de soms emotioneel moeilijke momenten na het incident. Dit leidt ertoe dat de betrokkene zich erkend en gesteund voelt in zijn slachtofferschap. Indien deze hulp en steun bovendien aangeboden worden door de werkgever, wordt dit door werknemers als zeer positief ervaren en helpt dit mee bij het versterken van een gunstig sociaal klimaat binnen het bedrijf / de organisatie. Dit positief klimaat werkt de re-integratie in de hand.

scroll

Sociale Dienst

Sinds februari 2003 verzorgt POBOS, als adviescentrum voor welzijnszorg, een unieke dienstverlening voor bedrijven, organisaties, instanties: de sociale dienst. De sociale dienst van POBOS biedt aan personeelsleden die geconfronteerd worden met uiteenlopende privé problemen de nodige hulp en ondersteuning.

Personeelsleden die hun privé-problemen meedragen naar het werk zullen in vele gevallen minder accuraat functioneren, verstrooid zijn, collega’s bij de problematiek betrekken… Dit kan tot gevolg hebben dat de productiviteit en de effectiviteit ongewild een serieuze deuk krijgt. Dankzij een professionele omkadering door ervaren maatschappelijk assistenten kan naar oplossingen worden gezocht.

De sociale dienst bestaat uit zo’n vijftien ervaren maatschappelijk assistenten die hulp en ondersteuning geven, een gepaste doorverwijzing begeleiden en / of organiseren, in het kader van volgende privégerelateerde problemen of incidenten:

 • Psycho – medico – sociale problemen: gezin – en relatieproblemen, echtscheiding, communicatieproblemen met de partner of de kinderen, ernstige of ongeneeslijke ziekte, moeilijke revalidatie, …
 • Financiële problemen: afbetalingsmoeilijkheden, schulden, overfinanciering, ….
 • Overlijden: natuurlijk overlijden of zelfdoding van de partner, een familielid, een collega, een vriend(in), …
 • Geschillen: gerechtelijke procedure, twisten, …
 • Sociale wetgeving / familiaal recht: sociaal statuut, kindergeld, uitkeringen, pensioenregeling, fondsen, studiebeurzen
 • Verslaving: alcohol, drugs, medicatie

POBOS stelt een gratis nood oproepnummer ter beschikking dat alle interventie oproe­pen registreert en behandelt (24 uur / 7 dagen). Na de registratie van een noodoproep stelt het coördinatiecentrum van POBOS een lokale maatschappelijk assistent aan die een afspraak maakt met de betrokkene(n) voor een eerste opvanggesprek dat binnen de drie werkdagen plaatsvindt nadat de noodoproep is geregistreerd.

SOCIALE DIENST - Re-integratie wordt bevorderd

Door medewerkers in het kader van hun privéproblemen te steunen, te helpen en te begeleiden, bevordert men de re-integratie.

Privéproblemen leven heel dikwijls verder op de werkvloer. Medewerkers die in de privésfeer moeilijkheden ervaren, melden zich gemakkelijker ziek of zijn minder aandachtig en geconcentreerd op het werk. Werkgevers die een sociale opvang en steun voorzien voor hun werknemers bouwen aan een gunstig klimaat, dat zowel het bedrijf / de organisatie, als de personeelsleden ten goede komt.

Door concrete oplossingen aan te reiken wordt de oorzaak voor het wegblijven of minder presteren weggewerkt en wordt re-integratie bevorderd.

scroll

E.A.P.(Employee Assistance Program)

Het activiteitendomein “Employee Assistance Program (E.A.P.)” van POBOS voorziet enerzijds de psychotherapeutische begeleiding en / of de individuele coaching in het kader van stress, ziekteverzuim, (gedwongen) loopbaanonderbreking, burn-out, conflicten, bedrijfssluiting, …, en anderzijds de steun en het advies aan slachtoffers van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Recente studies wijzen uit dat binnen afzienbare tijd “depressie” een van de meest verspreide aandoeningen zal zijn wereldwijd. De steeds groeiende concurrentie en de moeilijke economische conjunctuur waarmee bedrijven en organisaties geconfronteerd worden, de niet aflatende druk op zowel werkgevers als werknemers, de werkonzekerheid, de impact van allerhande externe factoren,… maken dat fenomenen als stress, moeheid, irritatie en agressie soms extreme vormen kunnen aannemen. Een adequate begeleiding staat in de meeste gevallen garant voor het indijken van ziekteverzuim en presenteïsme.

POBOS stelt een gratis nood oproepnummer ter beschikking dat alle interventie oproe­pen registreert en behandelt (24 uur / 7 dagen). Na de registratie van een hulpaanvraag stelt het coördinatiecentrum een psycholoog / psychotherapeut van POBOS aan. Deze psycholoog / psychotherapeut neemt telefonisch contact op met de betrokken persoon en maakt een afspraak met de betrokkene voor een eerste gesprek dat binnen de drie werkdagen plaatsvindt na de registratie van de hulpaanvraag.

EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (E.A.P.) - Re-integratie is het einddoel

Bij individuele begeleidingstrajecten of coaching bij problemen zoals stress en burn-out is re-integratie van de betrokkene het uiteindelijke doel.

Een werknemer die uitvalt door stress, burn-out, pesten, … zal doorheen een professioneel opgebouwd begeleidingstraject zijn arbeidsvreugde en persoonlijk welbevinden proberen terug te winnen. Met de hulp van een professionele hulpverlener zal de betrokken medewerker inzicht verwerven in zijn/haar functioneren op de werkplek en tools aangereikt krijgen om veerkrachtiger te zijn. Een duurzame re-integratie is het einddoel in dit begeleidingsproces. Uiteraard zijn de gedrevenheid van de betrokken medewerker en de bereidheid vanwege de werkgever hierbij cruciaal.

scroll
scroll

Talk About It

U bent geconfronteerd met een ernstige gebeurtenis en wenst hierover met een professionele hulpverlener te praten? Ontdek via www.elfnulelf.be of uw bedrijf / organisatie / beroepsfederatie de welzijnsdiensten van POBOS aanbiedt en welke procedure u hierbij dient te volgen.

Indien u uw bedrijf / organisatie / beroepsfederatie niet terugvindt in de lijst, kunt u contact opnemen met

 • De personeelsdienst, de preventie-adviseur, de vertrouwenspersoon van het bedrijf / de organisatie / de beroepsfederatie waarvan u deel uitmaakt;
 • Uw huisarts;
 • Het CAW – Centrum voor Algemeen Welzijn, uit uw buurt.
 • U kunt uiteraard ook steeds POBOS contacteren. Gebruik hiervoor CONTACT.

Indien uw bedrijf of organisatie geconfronteerd is met een ingrijpende gebeurtenis en u wenst een professionele begeleiding aan te bieden aan de betrokken medewerkers, dan kunt u via www.elfnulelf.be checken of uw bedrijf / organisatie / beroepsfederatie de welzijnsdiensten van POBOS aanbiedt.
Indien u uw bedrijf / organisatie / beroepsfederatie niet terugvindt in de lijst, kunt u contact opnemen met POBOS voor verder advies.

scroll

Contact

Via deze pagina kunt u al uw vragen of opmerkingen sturen naar POBOS. We reageren zo snel mogelijk.

Zakelijk Privé
Man Vrouw
 • Traumazorg
 • Sociale Dienst
 • Employee Assistance Program
 • Re-integratie

Exploitatiezetel:

Hoogkamerstraat 337b 9140 Temse Telefoon: +32 3 710 59 20 Fax: +32 3 710 59 21 info@pobos.be www.pobos.be

Maatschappelijke zetel:

Philippe de Denterghemlaan 44 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem) BTW: BE 0463.055.828. RPR Gent Bank IBAN: BE81 0015 0220 2624 BIC: GEBABEBB
To top